Som jag nämnde i tidigare inlägg jobbade jag bl.a. med utbildning värnpliktiga där idrotten var en av flera delar och kanske en av de saker jag personligen ansåg var bland det roligaste.

En hel del av mina dåvarande kolleger hade inte riktigt samma brinnande intresse av detta varför vi ofta bytte dessa utbildningspass där jag fick möjligheten att ta ett lite större grepp om idrottsutbildningen.

Syftet med FYS var givetvis att man skulle bli starkare, snabbare och mer uthållig för att möta de krav som ställdes i de mer extrema formerna av militärtjänsten, men också med ambitionen att skapa en förståelse och livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet.

Detta då man inom det militära, precis som i yrkesliv och inom idrotten, är beroende av kollektivets gemensamma insats och att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, började man oftast med de individuella förutsättningarna med att inventera status och förutsättningar, varefter man sedan kunde fortsätta med bygga upp önskade förmågor mot de uppgifter som i förlängningen var de övergripande målen.

Som exempel på kollektivets roll och betydelsen av varje individ kan man ta en enhet (grupp) på 8 personer som är utsedda att självständigt lösa en specifik uppgift där varje person har sin speciella roll och uppgift. Gruppen har utbildats och tränats för sin gemensamma uppgift där alla har sina personliga egenskaper och förutsättningar och oavsett om man är smartast eller starkast är varje person den som löser sin uppgift bäst och ovärderlig för gruppen. Blev någon skadad eller utmattad var det denna person som skulle sätta tempot för de övriga genom att gå först och ta täten. Bara genom detta bidrar man till att personen mentalt känner sig bättre och tempot höjs. Blev tempot inte tillräckligt och det ändå inte gick tillräckligt fort avlastade man utrustning från denna person och omfördelade denna på övriga i gruppen.

Finns här paralleller med idrott och yrkesliv?