Du kanske funderar på varför jag har startat denna blogg, vilket jag inte egentligen inte själv är helt säker på men min kollega Mr Christer är en starkt bidragande orsak.

Detta då han under flera års tid ”fått ta del av” mina åsikter, synpunkter, funderingar och erfarenheter om träning, fotboll, personlig utveckling, organisationsutveckling, idrottens utmaningar och mycket annat.

Detta då jag sedan ca 13 år tillbaka varit engagerad som funktionär inom idrotten. Först som ledare och sedan även som drivande i marknads-, utbildnings- och utvecklingsfrågor, där jag sedan 2013 haft rollen som ordförande i en av Helsingborgs största fotbollsföreningar.

Under min tidigare karriär som yrkesofficer i Försvarsmakten hade jag bl.a. förmånen att få ägna mycket tid åt FYS/FYT (Fysisk Spänst/Fysisk Träning) för både egen del men också som ledare inom detta vid värnpliktsutbildning.

Olika former av träning och intresset för balansen mellan kropp och själ har sedan följt mig genom åren där jag både fått möjligheten och tagit vara på de möjligheter till utbildning som skapats och erbjudits.

Min ambition med denna blogg är således att bidra med tankar, idéer och funderingar om idrott, träning, personlig utveckling, organisationsutveckling samt föreningslivets roll och betydelse för samhället, där jag hoppas att detta kan komma till nytta för flera.

”Den som inte kan göra det den vill, får göra vad man kan…”