Jag får ofta frågan om hur jag hinner med de olika engagemang, uppgifter och åtagande jag har i mina roller som förälder, företagsledare, förenings engagemang, nätverkare och allmän idéspruta och drivkraft. Många gånger får jag höra uttalande som ”jag har inte tid” och ”jag hinner inte” med motiveringen ”jag har så mycket att göra” ”jag är så stressad” då jag ofta funderar på om det är detta som är den egentliga kärnan.

Faktum är att vi alla har precis lika mycket tid att disponera, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och 365 dagar om året. Det handlar egentligen bara vad vi fyller vår tid med och hur vi hanterar denna.

Frågor man kan ställa sig för att medvetandegöra detta är:

  • Vad gör jag?
  • Vad vill jag göra?
  • Vad kan jag göra?
  • Vad måste jag göra?

Utifrån de svar man får på detta kan man sedan ställa sig frågan om man gör rätt saker, hur mycket tid man lägger på dessa samt hur man kan prioritera och reducera sina olika åtaganden.

Spaningen för detta är 

  • Sätt upp din vision för ditt liv
  • Sätt upp realistiska mål
  • Bryt ner målen i konkreta uppgifter
  • Följ upp, utvärdera och anpassa utifrån måluppfyllnad

Utan spaning – ingen aning…